Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kronandalen – nästa etapp i byggandet av Kronan

Igår togs igångsättningstillståndet för Kronandalen, etapp A, i utökad samverkan med BDX av stadsbyggnadsnämnden. Arbetet i etapp A Kronandalen omfattar byggande av den kommunala infrastukturen avseende gator, VA-ledningar samt fjärrvärmer, el och opto.

Arbetet med etapp A, Kronandalen beräknas starta inom kort och vara färdigt augusti 2017.

  • Den första delen av etapp A i samverkansprojektet har fungerat mycket bra och vi ser fram emot ett fortsatt bra samarbete med Luleå Kommun, säger Björn Lindbäck, affärschef division Entreprenad, BDX
  • Tillsammans med BDX fortsätter vi nu byggandet av den kommunala infrastrukturen på Kronan vilket säkerställer möjligheten för byggandet av fler bostäder i Luleå, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun.

I och med att beslutet om igångsättningstillståndet är fattat fortsätter arbetet med det nya bostadsområdet på Kronan som planerat. Under hösten planeras även påbörjandet av detaljprojektering av etapp B som avser stadsdelsparken samtidigt som gator, VA samt övriga ledningar byggs i de kommunala gatorna för etapp A.

Byggnationen av den kommunala infrastukturen till det nya kedjehusområdet som byggs nedanför
Lulsundsberget är inom kort färdigställt.

Kontakt:
Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen,
Luleå kommun 072 206 51 80 - 0920 45 51 62
jesper.klefsjo@lulea.se

BDX
Björn Lindbäck, affärschef division Entreprenad
070-270 91 10 - 0923-668 10
bjorn.lindback@bdx.se

Bakgrund: Luleå ska växa med 10 000 nya Luleåbor. Målsättningen är viktigt för att Luleå ska fortsätta att utvecklas som ort och för att få en långsiktig tillväxt.
Kronan är Luleås nyaste stadsdel och redan idag bor det ca 1500 personer inom området, bland annat i nybyggda villor, radhus och flerbostadshus. På sikt ska stadsdelen Kronan ha en befolkning på cirka 7 000 invånare.
Våren 2016 fortsatte arbetet med ytterligare steg mot utvecklingen av stadsdelen Kronan – en naturstad. Då påbörjas byggande av VA, gata och annan infrastruktur för bl. a kedjehusområdet nedanför Lulsundsberget och för de flerbostadshus, radhus och verksamheter som planeras i området Kronandalen i hjärtat av Kronan.

För mer information läs på vår webb. www.lulea.se/kronanlänk till annan webbplats