Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Östra länken drar söderut

Luleå kommuns projekt Östra Länken drar vidare. Nu när det mesta arbetet med etapp 4A och 4B, Skurholmen – Landstingshuset är färdigt påbörjas nästa etapp. I mitten av nästa vecka inleder vi nämligen arbetet med Östra Länken etapp 4Clänk till annan webbplats.

Vi börjar med att schakta och bygga ut strandkanten mot Skutviken (Röda Havet) för en ny pumpstation - P42. Vi ska även lägga ned nya vatten- och avloppsledningar under Bodenvägen och Svartövägen. Arbetet innebär att det kommer att bli mycket begränsad framkomlighet för trafik i området då vi stänger svängfiler från Bodenvägen mot Landstingshuset och dessutom minskar ned de befintliga fyra körfälten på Svartövägen till två. Arbetet beräknas pågå fram till vintern 2017.

– Vi har i vår planering för arbetet med etapp 4 C även försökt ta hänsyn till Luleåbornas hockeyintresse och delat upp 4C i mindre deletapper. Så i stället för att starta med hela 4 C väljer vi att köra igång med området kring Bodenvägen/Svartövägen som deletapp 1 och fortsätter efter hockeysäsongen med deletapp 2 som går in mot Midgårdsvägen-Coop Arena, Landstingshuset och Trossvägen på Mjölkuddssidan, säger projektledare Mats Nordgren.

Kontakt:

Mats Nordgren, projektledare Östra Länken, 0920 45 56 47

Jesper Klefsjö, tf. chef Stadsbyggnadsförvaltningen, 072 206 51 80

Mer information om Östra Länken etapp 4Clänk till annan webbplats hittar du på vår webbplats.

Övriga frågor: Eva Sundgren, kommunikatör SBF, eva.sundgren@lulea.se