Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Tisdagens aktiviteter i Almedalen

Just nu pågår Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats. Luleå kommun deltar under den gemensamma plattformen Norrbotten Almedalen för att belysa aktuella utvecklings- och tillväxtfrågor. Här kan du ta del av tisdagens aktiviteter.

Tisdag 5 juli, 08.00–09.30

Modell för bättre integration

Norrbotten bjuder i samarbete med Somalia Bandy och StudentConsulting in till ett seminarium om hur Sverige ska lyckas med integrationen och få ut er i jobb. En samarbetsmodell mellan näringsliv, föreningsliv, universitetet och kommunen där det redan nns många goda exempel från där resan började i Borlänge till Norrbotten och nu nationellt i Sverige.

Medarrangör: Studentconsulting, Sparbanken Nord

Medverkande: Tobias Lindfors, Studentconsulting • Pelle Fosshaug, Hassan Farah, Somalia Bandy • Daniel Nilsson, Norrbottens idrottsförbund • Birgitta Bergvall-Kåreborn, Luleå tekniska universitet • Sven-Erik Österberg, landshövding • Annika Qarlsson (c), arbetsmarknadsutskottet

Moderator: Helena Stålnert 

Tisdag 5 juli, 10.00–11.00

Bättre folkförankring av försvaret

Regeringen och försvarsmakten har tydligt signalerat vikten av att det ute i landet, där försvaret har verksamhet, finns regionala samarbetsorgan av typen försvarsmaktsråd. Hur kan dessa samar- betsorgan ges en större och tydligare roll i arbetet med en förbättrad folkförankring av försvaret?

Medarrangör: Regionalt samverkansforum Norrbotten

Medverkande: Peter Hultqvist, försvarsminister • Sven-Erik Österberg, landshövding
• Leif Walterum, kommunalråd Skövde • Lena Asplund, försvarsutskottet • Annika Nordgren Christensen, regeringsutredare ang försvarsmaktens framtida personalförsörjning • Manela Sylvander, kommunikationsdirektör Försvaret

Moderator: Jeanette Nilsson

Tisdag 5 juli, 11.30–13.00

Rundabordssamtal om elskatten

Sverige och The Node Pole-regionen ligger på topplistan när större internationella företag söker e er en plats att etablera sin digitala infrastruktur. Facebooks etablering i Luleå blev början på en ny digital industri som har potentialen att bli en svensk miljardindustri.

Konkurrensen från våra nordiska grannländer och inom Europa är stenhård. Att Sverige har en markant högre elskatt gör att vi varje dag förlorar konkurrenskraft. Regeringen har presenterat ett förslag på sänkt elskatt och nu är det viktigt att beslutet fattas och att vi tackar ja till vad som inte kan beskrivas på annat sätt än som en riktigt god affär för Sverige.

Medarrangör: The Node Pole, Sparbanken Nord
Medverkande: Anne Graf, The Node Pole • Niklas Nordström, Luleå kommun

Tisdag 5 juli, 15.00–16.00

Minskad tågtrafik hotar växande besöksnäring

Trafikverkets utredning om nattågstrafiken på Norrland öppnar för drastiska minskningar i trafiken och kan slå hårt mot besöksnäringen. Besöksnäringen är en tillväxtbransch med stor betydelse för regionen, men också beroende av goda kommunikationer för fortsatt tillväxt och nya jobb på landsbygden.

Medarrangör: Swedish Lapland, Sparbanken Nord, STF

Medverkande: Erica Mattsson, Swedish Lapland • Magnus Ling, Svenska turistföreningen • Sven-Erik Österberg, landshövding • Kurt Bratteby, Svenska institutet • Christer Fritzson, koncernchef SJ

Moderator: Helena Stålnert

Kontaktperson:

Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun
072-234 34 18
anna.degerman@lulea.se