Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Koldioxidfri stålindustri är möjligt i framtiden

SSAB, LKAB och Vattenfall går i bräschen för en hållbar stålindustri. När nyheten om det forskningsprojekt HYBRIT, som dessa tre aktörer initierat, släpptes i april väckte det stor uppmärksamhet i media. Koldioxidfri stålindustri- hur är det möjligt?

Det var en fråga som många ställde sig. Under Almedalsveckans andra dag diskuterades frågan vidare vid ett välbesökt seminarium på bogserbåten Viscaria.

– I Sverige har vi kommit långt med att producera stål med relativt låga koldioxidutsläpp. Trots detta så är stålindustrin den bransch i Sverige som släpper ut mest koldioxid. Stålindustrin står för 6-7 procent av hela världens koldioxidutsläpp. Långsiktigt är det inte hållbart. Vi måste hitta en annan metod för att producera stål, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Forskningsprojektet går ut på att hitta en tillverkningsprocess som inte skapar några koldioxidutsläpp, ett klimatsmart alternativ till dagens masugnsmetod. Det man har hittat är en lösning där man använder sig av det svenska energisystemet för att producera vätgas, som kan användas för att reducera järnmalmen. Då blir resultatet vatten som biprodukt istället för koldioxid.

– Denna metod ställer krav på att man har en väldigt ren energiproduktion i botten som det finns i norra Sverige med vattenkraften och att man kan omsätta elen i vätgas. Det kräver också en stor teknologiutveckling. Vi vet att det fungerar på labbskala. Nu handlar det om att skala upp det och få det att fungera i industriskala, säger Bo-Erik Pers, vd Jernkontoret.

Medverkade i samtalet gjorde bland annat Karl Bergman, forskningschef Vattenfall, Bo Krogvig, kommunikationsdirektör LKAB, Göran Carlsson, koncernchef Swerea och Anders Ferbe, förbundsordförande IF Metall.

Fakta HYBRIT

Svenska staten har finansierat förstudien genom Energimyndigheten. Om forskningsprojektet lyckas innebär det en unik möjlighet för Sverige att ställa om till ett mer hållbart samhälle. Det är också ett stort bidrag till att Sverige kan nå uppsatta klimatmål för 2045.

Projektet förväntas pågå enligt följande:

  • Förstudie 2016-2017
  • Pilotprojekt 2018-2024
  • Demonstrationsanläggning 2025-2035

För mer information:

http://www.di.se/Global/13.30%20160404%20SSAB_Koldioxid-fri%20järnframställning_SE%20ver3.pdflänk till annan webbplats

Kontaktperson:

Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun
anna.degerman@lulea.se
072-234 34 18

Bilder finns att hämta på denna länk (dropbox)länk till annan webbplats