Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Måndagens aktiviteter i Almedalen

Just nu pågår Almedalsveckan, Sveriges största politiska mötesplats. Luleå kommun deltar under den gemensamma plattformen Norrbotten Almedalen för att lyfta aktuella utvecklings- och tillväxtfrågor. Här kan du ta del av dagens aktiviteter.

Måndag 4 juli, 08.00–09.00

Sjöfartens betydelse för exportnäringarnas konkurrenskraft

Kapacitetsbrister i den norrländska infrastrukturen hämmar den svenska exportindustrin. För järnmalmsexporten och stålindustrin är sjöfarten enda alternativet. Bristen på kapacitet gäller även järnvägen där Malmbanan måste bli dubbelspårig.

Medarrangör: Luleå hamn, LKAB

Medverkande: Per Bondemark, Näringslivets transportråd • Mikael Castanius, Sveriges hamnar • Bryan Simpsson, EU-koordinator • Henrik Vuorinen, Luleå hamn • Magnus Kårestedt, Göteborg hamn • Sven-Erik Österberg, landshövding • Bo Krogvig, LKAB • Karin Svensson-Smith, ordf trafikutskottet

Moderator: Helena Stålnert 

Måndag 4 juli, 09.30–10.30

Koldioxidfri stålindustri - hur är det möjligt?

LKAB, SSAB och Vattenfall går nu i bräschen för en hållbar stålindustri. Det handlar om den största omställningen i modern tid. Initiativet tar avstamp i EU:s och Sveriges långsiktiga klimat- mål där koldioxidutsläppen kraftigt ska reduceras. Men parterna vill nå längre än så. Inom 20-30 år är förhoppningen att en lösning, som helt och hållet eliminerar nettoutsläppen av koldioxid vid stålframställning, ska finnas på plats.

Medarrangör: LKAB, Vattenfall, SSAB

Medverkande: Jan Moström, koncernchef LKAB • Karl Bergman, forskningschef Vattenfall • Helén Axelsson, Jernkontoret • Johan Sterte, Luleå tekniska universitet • Göran Carlsson, koncernchef Swerea • Anders Ferbe, förbundsordf, IF Metall

Moderator: Helena Stålnert 

Kontaktperson:

Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun
Telefon: 072-234 34 18
E-post: anna.degerman@lulea.se