Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

De får bygga Kronandalens första etapp

Sex bygg- och fastighetsföretag har nu valts ut för att bygga varsitt kvarter i Kronandalens första etapp, Norra Entrén. Totalt kommer den första etappen att rymma över 400 bostäder.

När inbjudan till markanvisning av Kronandalens första etapp publicerades tidigare i vår var intresset stort och 15 byggherrar lämnade in förslag. I mitten av maj presenterade samtliga byggherrar sina förslag för en bedömningsgrupp, bestående av representanter från Luleå kommun. Bedömningsgruppen har nu utvärderat förslagen och enats i vilka som går vidare.

En byggherre per kvarter har valts ut, totalt sex byggherrar:

  • BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken
  • HSB/Tirsén och Aili Arkitekter
  • Lerstenen/Link Arkitektur
  • Nordhalla/White
  • Riksbyggen/MAF Arkitektkontor
  • SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter

Urvalet har gjorts utifrån vilka förslag som ger högsta måluppfyllelse i enlighet med Vision Luleå 2050 och Kvalitets- och gestaltningsprogrammets riktlinjer och intentioner. Därefter har det skett en tilldelning av kvarter där bedömningsgruppen också vägt samman faktorer som upplåtelseform (hyres-, bostads- eller äganderätt), parkeringslösningar och prisnivåer för boende.

– Det känns mycket bra att den första etappen för Kronan är igång. Vi har ett stort behov av fler bostäder i Luleå. Det är också roligt att både nya och redan etablerade aktörer ges möjlighet att bygga på Kronan, säger kommunalråd Niklas Nordström.

– De sex byggherrar som valts ut för den första etappen har förslag som sammantaget kommer att erbjuda Luleåborna ett modernt och naturnära boende med stor variation vad gäller utformning, gestaltning och boendeformer, säger tf stadsbyggnadschef Malin Lagervall.

Under hösten ges byggherrarna möjlighet att i dialog och förhandling med representanter från kommunen ytterligare utveckla och fördjupa sina förslag. Ambitionen är att samtliga byggherrar ska tilldelas markanvisning vid årsskiftet. Under våren 2017 kan kvarteren projekteras och övriga förberedelser göras. Så snart detaljplanen vunnit laga kraft och byggherrarna fått sitt bygglov kan byggnationerna påbörjas. Målsättningen är att detaljplanen antas i juni 2017 och att byggstart kan ske hösten 2017.

Motiveringar urval Kronandalen etapp 1.öppnas i nytt fönster

Kontaktpersoner:
Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62
Malin Lagervall, tf stadsbyggnadschef, 070-298 54 10
Magnus Pudas, Kronan Exploatering AB, 072-402 09 69

Skissbilder

Observera att slutresultatet kan skilja sig från skissbilderna i väsentlig omfattning vad gäller gestaltning, design och utförande.

Kollage.öppnas i nytt fönster
Övre raden från vänster: Nordhalla/White, Riksbyggen/MAF Arkitektkontor, SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekter. Nedre raden från vänster: HSB/Tirsén och Aili Arkitekter, BDB Bygg/Arkitekthuset Monarken, Lerstenen/Link Arkitektur.

BDB Bygg/Arkitekthuset Monarkenöppnas i nytt fönster

HSB/Tirsén och Aili Arkitekteröppnas i nytt fönster

Lerstenen/Link Arkitekturöppnas i nytt fönster

Nordhalla/Whiteöppnas i nytt fönster

Riksbyggen/MAF Arkitektkontoröppnas i nytt fönster

SHH Bostad/Thomas Eriksson Arkitekteröppnas i nytt fönster