Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kulturskolan delar ut gitarrer till nyanlända barn och ungdomar

Kulturskolan i Luleå har fått 37 700 kronor från Norrbottens läns landsting och deras projekt Kulturinsatser för mångfald och integration. Projektet ger medel till de som vill skapa ett ökat deltagande och fler mötesplatser för barn och vuxna som flytt undan krig och förtryck.

Pengarna ska användas till att köpa in och dela ut gitarrer på Luleås boenden för nyanlända barn och ungdomar.

– Bakgrunden till att vi sökte projektpengarna är att vi fått många signaler om att barnen och ungdomarna har ett stort intresse för musik och för att spela, säger Sam Brismo, lärare vid Kulturskolan. Kulturskolans gitarrlärare kommer till hösten att hjälpa till med frågor om strängar och material, men också om gitarrspel. Vår ambition är att vi ska försöka hinna med att dela ut gitarrerna innan sommaren.

Kontaktperson
Sam Brismo, Kulturskolan Luleå
072 – 539 06 04