Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyanlända, nattåg, projektpengar

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade idag 20 ärenden, bland annat flera projektansökningar och en avsiktsförklaring om mottagandet av asylsökande och nyanlända.

Etablering för nyanlända

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom två ärenden som ska underlätta för nyanlända att etablera sig i Luleå. Lulebo ska få i uppdrag att reservera upp till en fjärdedel av sin lägenhetsomsättning för nyanlända. Ett annat ärende gäller en avsiktsförklaring mellan Luleå kommun och Migrationsverket, Länsstyrelsen och Arbetsförmedlingen som syftar till att få fler personer som fått uppehållstillstånd att bosätta sig i Luleå kommun. Se tidigare pressmeddelandelänk till annan webbplats

Remiss för nattåget

Luleå kommun anser att det även i fortsättningen måste finnas två nattåg till övre Norrland. Kommunstyrelsen ska besluta om yttrandet till Trafikverket om nattågstrafiken efter 2018. Då löper avtalet om nattågstrafik från Stockholm till övre Norrland ut. Trafikverket har tagit fram tre olika alternativ om bibehållen eller reducerad trafik.

Översyn av områdesbestämmelser

Områdesbestämmelserna för Lulnäset och Kvarnträsket ska ses över. Efter att försvaret pekat på att gällande områdesbestämmelser kan skada ett riksintresse riskeras alla bygglov att överklagas av försvaret. För att undvika det ses områdesbestämmelserna över. Medan översynen genomförs (uppskattningsvis två år) stoppas allt byggande.

Pengar för projekt

Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade det fortsatta stödet för Ice Music. Förslag till beslut var 2,2 miljoner kronor för 2017-2019. Ice Music ansökte om 3,8 miljoner kronor för de kommande tre åren för att skapa ett unikt vinterevent med hög musikalisk kvalité.

Arbetsutskottet beslutade att anslå 370 000 kronor till marknadsetablering för spel och gamification. Syftet är att inom ett år synliggöra Luleå i spelbranschen, attrahera investerare samt etablera nya lokala bolag.

Vidare anslås 200 000 kr för Filmhuset på Kronan och 561 000 kronor till Norrbottens Media Week under perioden 2017-2019, dock med villkoret jämn könsfördelning på scenen (minst 60-40%).

Bland övriga ärenden:

  • En förstudie om samordnade inköp i Fyrkanten beviljas
  • Fastighetsföretag Eljest får markanvisning för att bygga tre energieffektiva hus på Drabantgatan, Kronan
  • Medborgarförslag om fristad för förföljda konstnärer föreslås bifallas