Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Naturvårdsverket ger tummen upp för biogas i Luleå.

Naturvårdsverket har beslutat att bevilja 11,8 miljoner till planerade investeringar i ytterligare en rötkammare på Uddeboverket samt att skapa möjligheter till ett publikt tankställe för biogas i Luleå. – Vi är oerhört glad att Naturvårdsverket genom ”Klimatklivet” uppmärksammat de satsningar som görs på att utveckla ett fossilfritt drivmedel för fordonsflottan inom Luleå Kommun, säger Malin Lagervall, tf. chef för Stadsbyggnadsförvaltningen.

Rötkammaren som ska byggas på Uddebo är viktig och det är där avloppsslam rötas till biogas. Den nya kammaren behövs för att säkerställa en säker produktion av biogas och för att ge möjligheter till att testa fram nya substrat.

Pengarna från Naturvårdsverket ger även möjlighet till en framtida tankanläggning och blir då ytterligare ett steg för att erbjuda fler Luleåbor möjlighet att tanka biogas.

Beslutet från Naturvårdsverket är ett bevis på att de satsningar som görs i Luleå, inte bara på biogas utan också på andra klimatfrämjande åtgärder, uppmärksammas även centralt, säger Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden.

Den nya rötkammaren kommer att börja byggas i slutet av detta år och förväntas vara i drift i början av 2018. Visionen är att bygga nytt tankställe under 2017 och det ger helt nya möjligheter att tanka fossilfritt i Luleå, säger Lars Sandström, projektledare för process & utveckling av biogas.

Läs mer på vår webbplats om Biogas i Luleå.

Kontakt:

Projektledare, Lars Sandström

Tfn 072-519 49 97
lars.sandstrom@lulea.se

Ordförande i Stadsbyggnadsnämnden, Lenita Ericson
Tfn 072-725 10 24
lenita.ericson@lulea.se