Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Heltidsmentor leder till bättre studieresultat

Gymnasieskolan testar ett nytt koncept på El- och energiprogrammet i Luleå och anställer från och med hösten 2016 en heltidsmentor för samtliga elever på programmet.

Tanken är att satsningen ska öka kvaliteten och leda till förbättrade studieresultat
bland eleverna på programmet.

Det handlar även om att tänka strategiskt kring kompetensförsörjning då vissa lärarkategorier är svårrekryterade. Detta är testat på olika håll i Sverige, men än så länge är det nytt för Luleå och för Norrbotten. Satsningen handlar om att lärarna tar på sig viss extra undervisning, motsvarande ungefär en kurs, för att istället avlastas mentorskapet.

–Vi vill vara ett modernt program och ligga i framkant. Det handlar om att renodla läraruppdraget och att nyttja rätt kompetens på rätt plats säger Ida Nordlund, rektor för bland annat El- och energiprogrammet i Luleå. Vi har svårt att rekrytera inom vissa lärarkategorier och då måste man agera och våga testa nya vägar, säger hon.

Många lärare upplever idag lärarrollen som splittrad och många gånger blir de oerhört engagerade i elevfrågor – ett engagemang som ofta gör att de känner sig maktlösa och
otillräckliga som lärare. Det handlar om kompetenser som egentligen inte ingår i lärarutbildningen. Faktum är att det inte finns något reglerat i skollagen kring just mentorskap, men samtidigt kan kvaliteten på mentorskapet vara avgörande för hur en elev klarar sin utbildning.

Med tillsättning av en heltidsmentor på programmet skapas en likvärdighet bland eleverna och tanken är att det även ska ge eleverna möjlighet till större inflytande över sin utbildning.

– Detta är en av de spännande lösningar som nu arbetas frampå våra skolor för att möta skolans utveckling. När vi har brist på lärare gäller det att lärarna får koncentrera sig på att vara lärare. Samtidigt som eleverna fortsatt kan få det stöd de behöver av en mentor, men i en annan person säger Carina Sammeli ordförande Barn- och utbildningsnämnden.

Kontaktpersoner
Ida Nordlund, rektor Luleå gymnasieskola, 0920-45 53 47, 070-539 08 92
Carina Sammeli, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden, 070-619 33 38
carina.sammeli@skol.lulea.se