Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Samarbete om integration

Luleå kommun tar nu ett samlat grepp kring integration av nyanlända. Fler bostäder och snabbare etablering på arbetsmarknaden främjar Luleås utveckling.

Inom kort planerar Luleå kommun att underteckna en avsiktsförklaring gällande mottagande av asylsökande med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Länsstyrelsen.

Intentionerna med avsiktsförklaringen är flera.

  • Bistå Migrationsverket med bostäder för asylsökande.
  • På sikt bidra till minskad bostadsbrist i Luleå.
  • Genom tidiga integrationsinsatser skapa goda förutsättningar för att fler vill bosätta sig permanent i Luleå.

Upplägget med Migrationsverket innebär att Luleå kommun, eller en privat aktör i samverkan med Luleå kommun, bygger upp till 100 bostäder som Migrationsverket hyr under sex år. Efter den tiden frigörs bostäderna till den ordinarie bostadsmarknaden. Upplägget är ekonomiskt fördelaktigt för både kommunen och Migrationsverket.

Ny lagstiftning gör att kommunerna är skyldiga att ta emot och ordna bostad åt nyanlända som beviljats uppehållstillstånd. För att Luleå ska klara det måste Lulebo stå för en stor del av de bostäder som behövs. Lulebo föreslås därför få i uppdrag att reservera upp till en fjärdedel av sin lägenhetsomsättning för nyanlända.

– Med åtgärderna hoppas vi kunna förbättra integrationen så att fler vill stanna kvar i Luleå, säger kommunalrådet Yvonne Stålnacke.

– Luleå ska bli ledande när det gäller integration och inkludering. Vi behöver ny arbetskraft, det är viktigt för vår tillväxt. Redan idag har vi ett antal nyanlända som arbetar inom vården.

Kontaktpersoner:

Yvonne Stålnacke, kommunalråd, 070-641 55 56

Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070-650 54 10