Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fler korttidsplatser öppnas över sommaren

Socialförvaltningen öppnar nio extra korttidsplatser för personer som väntar på ett vård- och omsorgsboende eller av andra orsaker inte kan bo hemma.

– Vi öppnar platserna för att säkra vården och omsorgen av våra äldre över sommaren, säger Lena Kruse, tf verksamhetschef för vård och omsorg.

Korttidsplatserna öppnas den 13 juni.

Kontakt

Lena Kruse, tf verksamhetschef vård och omsorg, 0920-45 58 87