Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu inviger vi den nya förskolan Solkatten

Förskolan Solkatten i Luleå centrum öppnade i januari och nu arrangerar vi en lite fest för barn, vårdnadshavare och särskilt inbjudna.

Dag och tid: tisdag 31 maj, kl 15.00

Plats: Förskolan Solkatten, Sundsbacken 15

Nya förskolan Solkatten är Luleås första förskola i två plan. Markytan i centrum är begränsad och genom att bygga i två plan används utemiljön på bästa sätt. Andra kommuner, som tidigare har byggt förskolor i två plan, har goda erfarenheter från det.

– Vi har väntat på våren för att kunna hålla vår fest utomhus, säger förskolechef Anna Edberg. Vi har särskilt satsat på vår utemiljö och förskolegården har planerats för att uppmuntra till utforskande och lärande.

Medverkande:
Barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli, som kommer att klippa bandet, verksamhetschef Annica Backman och förskolechef Anna Edberg.

Särskilt inbjudna är skolchef Karina Pettersson-Hedman, projektledarna Leif Widmark och Ann Kalla samt arkitekten som inrett förskolan.

Media hälsas välkomna att närvara.

Kontaktperson
Anna Edberg, förskolechef, 0920 – 45 56 19,
070 – 218 52 18