Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Utredningen ”Framtida badhusverksamhet i Luleå” godkänd av fritidsnämnden

Fritidsnämnden godkände idag den badhusutredning som presenterades under nämndens sammanträde.

Det var i januari 2016 som kommunstyrelsen gav fritidsnämnden i uppdrag att göra en utredning om ”Framtida badhusverksamhet i Luleå”. Utredningen belyser statusen på Luleås badhus och inomhusbassänger samt presenterar förslag på tänkbara vägval och alternativ för hur Luleå kommun ska bedriva badhusverksamheten i framtiden.

Nästa steg är att utredningen tas upp som information på kommunstyrelsens arbetsutskott 7 juni.

För ytterligare information

Helén Wiklund Wårell
Fritidschef
070 – 386 56 08

Inger B Larsson
Ordförande fritidsnämnden
072 – 726 24 63