Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nu fortsätter digitaliseringen av skolan i Luleå!

Arbetet med att digitalisera Luleå kommuns grundskola fortsätter, näst på tur är årskurs 4-6, med start från höstterminen 2016.

Barn- och utbildningsförvaltningen har sedan några år tillbaka skapat likvärdiga förutsättningar för digital utrustning genom att kunna erbjuda alla elever i åk 7-9 samt gymnasiet en egen dator. Nu fortsätter arbetet med att digitalisera grundskolans tidigare år, näst på tur i det arbetet är årskurs 4-6. Det innebär att varje elev i kommunala grundskolans åk 4-6 ska ha tillgång till digital teknik i form av datorer och/eller surfplattor med start från och med höstterminen 2016.

Arbetet med att digitalisera grundskolan till och med årskurs 6 sker stegvis. Utrustningen till skolorna kommer att levereras ut vid olika tidpunkter under kommande läsår.

Varje rektor planerar nu tillsammans med verksamheten för vilken utrustning som ska finnas i skolan. Utifrån de behov skolan har när det gäller undervisningen kan skolorna välja både surfplattor och datorer.

- Vi vill skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande och goda möjligheter att leva och verka i ett tekniskt avancerat samhälle, säger Susann Johansson, verksamhetsutvecklare F-6

Kompetensutveckling för pedagogerna, som bygger på att utveckla undervisningen mot ökad måluppfyllelse blir också aktuellt i samband med digitaliseringen.

– Ett exempel på kompentensutveckling är att kollegial samverkan och kollegialt lärande ska prioriteras. Vi vill använda den spetskompetens som redan finns hos oss för att utveckla undervisningen under former som stärker lärare och enheters arbete med digitaliseringen av undervisningen, säger Susann Johansson.

Presskontakter:

Susann Johansson
Verksamhetsutvecklare F-6
Telefon: 0920 - 45 35 95, 072 - 501 11 94

Louice Stridsman
Verksamhetschef F-6
Telefon: 0920-45 72 82, 070-355 75 03