Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förvaltningsrättens beslut om framtidens skola

Förvaltningsrätten har idag beslutat att inte inhibera beslutet om Framtidens skola, vilket innebär att kommunfullmäktiges beslut kan verkställas.

– Vi arbetar med att genomföra Framtidens skola i enlighet med fullmäktiges beslut. Det är skönt att nu få besked från förvaltningsrätten om att beslutet får verkställas, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman.

Förvaltningsrättens prövning av beslutet i sin helhet kommer senare.