Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Broschyr till alla hushåll med tips vid olyckor

Torsdag den 19 maj distribueras broschyren ”Din säkerhet” till alla hushåll i Luleå kommun. Tanken är att hushållen ska spara broschyren för att kunna använda tipsen om olyckan är framme.

Kommunerna har enligt ”Lagen om skydd mot olyckor” i uppdrag att informera invånarna om bland annat säkerhetsfrågor och därmed underlätta för den enskilde att uppfylla sina skyldigheter. Broschyren är ett led i detta arbete.

En stor del av alla olyckor sker i hemmet. Broschyren tar på ett enkelt och lättförståeligt sätt upp olika risker och hur den enskilde kan undvika och förebygga dem. Förhoppningsvis sparar många broschyren för att ha den till hands om olyckan är framme. På sista sidan finns några viktiga telefonnummer och hemsidor.

Skolor, förskolor, vård- och omsorgsboenden med flera kommer att få ett antal exemplar. Broschyren finns också på lulea.se där den kan laddas ned. En sammanfattning av den viktigaste informationen på främmande språk planeras för webben.

Frågor besvaras av säkerhetssamordnare Sandra Ylinenpää, tel 0920-45 60 35.