Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Örnässkolan förberedd att ta emot eleverna från Svartöstadsskolan

Arbetet med att planera för överflyttningen av elever från Svartöstadskolan pågår för fullt på Örnässkolan. När höstterminen startar kommer verksamheten att fungera enligt plan.

Rektor Jörgen Stenmark presenterar hur Örnässkolan kommer att ta emot eleverna från Svartöstadsskolan

Flytten av Svartöstadsskolans elever höstterminen 2016 till Örnässkolan är inledningen på kommunfullmäktiges beslut om Framtidens skola, ett arbete som kommer att pågå under flera år framåt. När eleverna från Svartöstadsskolan finns på plats kommer Örnässkolan att vara en skola för cirka 400 elever, från förskoleklass till årskurs 9. Antalet elever i förskoleklass upp till årskurs 5 är cirka 200.

–Det har varit och är en intensiv tid av planering och förberedelser, men vi kommer definitivt att gå i mål och ser verkligen fram emot att hälsa de nya eleverna välkomna hit till terminsstarten i höst, säger rektor Jörgen Stenmark.

– Så här långt fungerar det helt och fullt enligt plan, ombyggnationer såväl inom- som utomhus är beställda och arbetet har högsta prioritet. Invändigt handlar det att göra iordning ett par klassrum och grupprum. Att måla om ochgöra mindre ombyggnationer.

Skolgården renoveras och kommer bland annat att få ny gung- och lekställning samt ett klätterhus.

– Extra spännande är det att presentera skolans ”multiarena”, som eleverna kommer att kunna använda både sommar och vinter, men även utanför skoltid. Sommartid för bollsporter, som basket och fotboll och vintertid för skridskoåkning. 

Multiarenan är 16x30meter, underlaget är konstgräs, som går att spola och använda som hockeyarena på vintern. Basketkorgar, handbollsmål och vollybollnät– även landhockeymatcher kommer vi att kunna ha.

Rektor Jörgen Stenmark har tidigare träffat föräldrarna från Svartöstadsskolan och i morgon kommer föräldrarna på Örnässkolan att få information.

–Min ambition är att såväl vårdnadshavare som personal ska var väl informerade om hur arbetet fortskrider, säger Jörgen Stenmark. Jag hoppas att de som har frågor och funderingar tar kontakt med mig. Det är viktigt att de nya föräldrarna och eleverna känner sig trygga med att komma till oss i höst.

Örnässkolan har stabil bemanning och behöriga pedagoger i alla ämnen och alla årskurser. Årskurserna kommer att omfatta mellan 29 – 36 elever. Varje årskurs indelas i två grupper med 14 – 18 elever per grupp. Eleverna kommer därför inte att vara fler än de är i dagens klasser. Respektive årskurs kommer att ha två hemklassrum och ett grupprum vardera till sitt förfogande.

Elever som bor i Svartöstaden, som går i förskoleklass upp till och med klass 3, och är berättigade till kostnadsfri skolskjuts, kommer att åka med Luleå lokaltrafiks linjebuss. Befintlig kollektivtrafik nyttjas och busskort för färd med LLT delas ut på skolan första skoldagen.

–Under den första tiden kommer en personal från skolan att följa med på morgonturen för att hjälpa till när eleverna ska stiga av vid skolan och efter skolan gå med berörda elever för att hjälpa till vid påstigningen. Det blir också en ny gångpassage över Bragegatan, som är klar till skolstarten i höst, förklarar Jörgen Stenmark.

Nödvändiga markarbeten kommer att ske företrädesvis utanför skoltid. Dessa ska inte påverka verksamheten eftersom de mesta av arbetet kommer att göras efter vårterminens slut.

Rektors presentation

Kontaktperson:
Rektor Jörgen Stenmark, 0920 – 45 36 11