Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå en bra kommun för personer med funktionsnedsättning

Luleå är en av landets bästa kommuner inom fysisk tillgänglighet och en arbetsmarknad som är tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Myndigheten för delaktighet gör en årlig undersökning om tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning i Sveriges kommuner. Enkäten undersöker kommunernas tillgänglighet inom sex områden: fysisk tillgänglighet, arbetsmarknad, idrott, kultur och utbildning.

Bland Sveriges kommuner är Luleå näst bäst på fysisk tillgänglighet och kommer på tredje plats när det gäller tillgänglig arbetsmarknad. Luleå har ett resultat över riksgenomsnittet inom samtliga undersökta områden. Resultatet är också något förbättrat sedan 2015 års undersökning.

Luleå kommun har ett pågående strategiskt arbete med att förbättra tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

- Vi har varit väldigt tydliga från politiken att det är klokt att jobba med tillgänglighetsfrågorna, både av demokratiskäl och av ekonomiska skäl, säger kommunalråd Yvonne Stålnacke.

- En viktig faktor i arbetet med tillgänglighet är det kommunala tillgänglighetsrådet. Där möts representanter för nämnderna och de olika förbunden för personer med funktionsnedsättning. Rådet är ett bra forum för delaktighet och inflytande, säger Lenita Ericson, ordförande i Stadsbyggnadsnämnden och kommunala tillgänglighetsrådet.

Kontaktperson

Sara Palmman, demokratistrateg, tel 0920-454133, sara.palmman@lulea.se

Kommunuppföljning tillgänglighet 2016:

Diagram

Luleå ligger över genomsnittet inom alla områden.