Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås arbete inspirerar till diskussion om hur Sverige kan lösa bostadskrisen

Luleå är inne i en spännande fas när det gäller bostadsbyggande och utveckling av staden. Bland annat har kommunens nytänkande för att få fler aktörer att etablera sig på den lokala marknaden för att bygga bort bostadsbristen, uppmärksammats nationellt.

Därför har tidningen Fokus bjudit in Luleås kommunalråd Niklas Nordström att delta i en paneldiskussion på seminariet ”Här är det bäst att bo” den 12 maj i Stockholm för att dela med sig av Luleås erfarenheter kring bostadsfrågan.

Övriga deltagare är Charlotta Mellander, professor i nationalekonomi, Maria Rankka, vd för Stockholms Handelskammare och Johan Skoglund, vd för JM. Tillsammans kommer panelen att diskutera kring bostadskrisen, varför den finns och vad man kan göra åt den.

Under seminariet kommer Niklas Nordström även att tillsammans med representanter från Austin berätta om städernas nära samarbete.

Se program http://www.fokus.se/bastattbo/

För mer information:

Niklas Nordström, 070-497 36 62