Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Giftfritt i Luleås förskolor

Barn är mer känsliga för kemikalier och miljögifter än vuxna. Barn- och utbildningsnämnden har tillsammans med Kommunfullmäktige beslutat att barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för en giftfri förskola i Luleå.

Under de senaste femtio åren har antalet kemikalier kraftig ökat i vår omgivning och våra närmiljöer. Med utgångspunkt från en motion som Miljöpartiet de gröna har lämnat in, har modell av checklista tagits fram som stöd och vägledning hur förskolan genom enkla och medvetna åtgärder kan reducera gifter i förskolemiljön.

Välkomna att ta del av hur Luleås förskolor arbetar för att minska kemikalier och miljögifter i förskolan. Förskolechef Sonja Lundmark, Spira förskola berättar om hur arbetet med "Giftfri förskola" kommer att omhändertas.

Medverkar gör även barn- och utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli (S) och ledamoten Sebastian Harby, (MP).

Dag och tid: Fredag 13 maj, kl 11.30
Plats: Spira förskola, Regementsvägen 1a, Luleå

Kontaktpersoner
Eva-May Hedenström, barn- och utbildningsförvaltningen, 072 – 72 980 46
Carina Sammeli (S), ordf i barn- och utbildningsnämnden, 070 – 619 33 38
Sebastian Harby (MP), barn- och utbildningsnämnden, 073 – 068 98 40