Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressmeddelande vattenstämman Göteborg

 Idag valdes Lenita Ericson in i styrelsen för organisationen Svenskt Vatten under ett möte som hölls vid Vattenstämman i Göteborg.
- Jag känner mig hedrad över uppdraget och tar uppgiften att arbeta för rent, friskt vatten med mig hem till Luleå, säger hon, samtidigt som hon påtalar vikten av att även dela med sig av erfarenheter från Luleå.

Det var ett strålande vackert sommarvarmt Göteborg som mötte Lenita  Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, då hon anlände till Vattenstämman i Göteborg under tisdagen.
- Temat för årets stämma är Vattnet i den hållbara kommunen  och temat är mer aktuellt nu än någonsin tidigare, säger hon.

Vattenstämman arrangeras varje år av branschorganisationen Svenskt Vatten och drygt 700 deltagare från hela Sverige träffas då och samtalar om vatten i syfte att skapa hållbara vattentjänster.
Representanter från Sveriges alla kommuner finns på plats och intresset för vatten är stort.
- Vi ser glädjande en trend att vattenfrågor kommer allt högre upp på den politiska agendan, säger Lenita Ericson som gästar Göteborg tillsammans med andra tjänstemän från Luleå kommun. Från Norrbotten fanns förutom politiker och representanter från Luleå kommun även representanter från Kalix kommun.

Under vattenstämman som pågår på Svenska mässan i Göteborg under två dagar har ett flertal föredrag hållits och programpunkterna har bland annat handlat om frågeställningar som  - Hur säkrar vi framtidens dricksvatten? - Så minskar vi läkemedelsrester i våra vattendrag och - Så tacklar vi skyfallsutmaningen.

Kontakt:
Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande Luleå kommun 
072- 725 10 24  Lenita.ericson@lulea.se   0920 45 37 24 

Önskas bildmaterial; kontakta Eva Sundgren, eva.sundgren@lulea.se

Bakgrund:
Svenskt Vatten arbetar för friskt dricksvatten, rena sjöar och hav samt tillgång till långsiktigt hållbara vattentjänster. Som branschorganisation för landets viktigaste livsmedelsproducenter och miljövårdsföretag arbetar vi aktivt med att företräda kommunernas VA-organisationers intressen för att få gehör i nationella och internationella sammanhang och med att bidra till medlemmarnas utveckling. Medlemmarna i Svenskt Vatten levererar dricksvatten och tar emot avloppsvatten från cirka 8,5 miljoner anslutna kunder