Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förskolan siktar framåt – målet är rekrytera fler vikarier

Idag genomförs en Framtidsverkstad, en ny framåtriktad satsning med målet att göra förskolan känd och attraktiv som arbetsplats för nya och befintliga vikarier i Luleås förskolor.

Personalchef Anette Johansson tillsammans med förskolans verksamhetschef Annica Backman inleder dagens Framtidsverkstad

Barn- och utbildningsförvaltningens förskolor arrangerar en workshop där medarbetare, vikarier, chefer, fackliga representanter och ungdomar från gymnasieskolan deltar. Syftet är att identifiera, sortera och prioritera idéer som kan ha betydelse för att locka fler att bli vikarier och att få vikarier att vilja stanna kvar.

– Personalen är främsta garanten för en verksamhet med bra kvalitet och vi behöver därför trygga tillgången till vikarier när personalen av olika skäl behöver vara lediga, säger verksamhetschef Annica Backman.

Inför dagens workshop har Barn- och utbildningsförvaltningen genomfört en enkät bland förskolans nuvarande vikarier.

– Vi har fått många svar på enkäten, berättar Annica Backman. 97 % av de som har svarat säger att de gärna rekommenderar någon annan att bli vikarie, det känns fantastiskt bra.

”Det är otroligt spännande, ett roligt och livgivande arbete och man kan arbete så mycket som man själv vill, deltid eller heltid”, säger en av de vikarier som har besvarat enkäten. – Det är glädjande att höra, tycker Lovisa Rosén, chef för bemanningsenheten vid Barn- och utbildningsförvaltningen.

– Jag räknar med att dagens Framtidsverkstad ska ge oss specifika och konkreta förslag till åtgärder, inga oanvändbara generaliseringar, avslutar verksamhetschef Annica Backman.

Kontaktperson
Annica Backman, verksamhetschef, 070 – 369 73 43
(säkrast mellan klockan 11.30 – 13.00 p g a Framtidsverkstad)