Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Överenskommelse om praktikplatser mellan Nordiskt Flygteknikcentrum och Norrbottens flygflottilj

Peter Lindberg, vd och rektor för Nordiskt Flygteknikcentrum, och Carl-Johan Edström, chef för Norrbottens flygflottilj, skrev idag på en överenskommelse som ger skolans elever möjlighet till praktik på F21.

Nordiskt Flygteknikcentrum utbildar flygtekniker och flygmekaniker och har både gymnasieutbildning och yrkeshögskoleutbildning. Överenskommelsen med Norrbottens flygflottilj reglerar bland annat hur många studenter F 21 ska ta emot och hur ofta.

– Vi har alltid haft ett gott samarbete med F 21 och avtalet ger oss möjlighet att säkra fler kvalificerade praktikplatser. Eleverna från våra utbildningar är efterfrågade på arbetsmarknaden och nu kan de redan under studietiden testa en potentiell framtida arbetsgivare och i sin tur göra ett gott intryck, säger rektor Peter Lindberg.

För Norrbottens flygflottilj är överenskommelsen viktig ur rekryteringssynpunkt.

– Vi ser mycket fram emot detta samarbete. Överenskommelsen är ett konkret bevis på vad regional samverkan kan innebära när det är som bäst. Vi erbjuder kvalificerade praktikplatser vilket gynnar Försvarsmakten i framtida rekrytering och personalförsörjning eftersom praktiken genomförs hos en potentiell framtida arbetsgivare, säger flottiljchef Carl-Johan Edström.

Bild från undertecknandet av överenskommelsenöppnas i nytt fönster

Bilden visar Peter Lindberg, rektor för Nordiskt Flygteknikcentrum, och Carl-Johan Edström, chef för Norrbottens flygflottilj, vid undertecknandet av överenskommelsen. Foto: Louise Levin, Försvarsmakten.

Kontaktpersoner
Peter Lindberg, vd/rektor Nordiskt Flygteknikcentrum, 070-529 30 16
Louise Levin, informationschef Norrbottens flygflottilj 070-656 26 07