Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Armeringen på Hertsö badhus har kraftiga rostangrepp

Hertsö badhus stängs till sommaren

Fritidsförvaltningen har tillsammans med stadsbyggnads-förvaltningen tagit beslut om att stänga Hertsö badhus till sommaren för att sedan rivas till hösten.

Hertsö badhus byggdes 1975 och den normala livslängden för badanläggningar är beräknad till 30 år.

– Vi har en längre tid vetat att badhuset har passerat sitt bäst-före-datum. Den tekniska livslängden är slut. Den senaste statusutredningen visade att badet var förbrukat redan vid utgången av 2015, säger Mikael Wänstedt, chef för fastighetssektionen på stadsbyggnadsförvaltningen.

Att den tekniska livslängden är slut innebär, bland annat, sprickbildningar i betong samt att armeringen har kraftiga rostangrepp.

Dyrt att renovera badhus

För drygt tre år sedan bedömdes att en renovering av Hertsö badhus, som skulle förlänga livslängden med maximalt 15 år, skulle kosta cirka 50 miljoner kronor.

– En mycket dyr förlängning, om vi ser till driftkostnaderna. Badet går på övertid, och det är vi tacksamma för, särskilt med tanke på att Pontusbadet renoveras. En renovering som tidigarelagts just med anledning av Hertsö badhus dåliga skick. Renoveringen av Pontusbadet följer tidplanen med planerad nyöppning den 1 september, säger fritidschef Helén Wiklund Wårell.

Bilder

Närbild på rostangripen armering
Sprickor i betong

Kontakt

Mikael Wänstedt
Avdelningschef fastigheter
070-615 49 48

Helén Wiklund Wårell
Fritidschef
070-386 56 08