Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Informationsträff Lulsundet

Luleå kommun håller en informationsträff om stödboendet för funktionsnedsatta som planeras att byggas på Lulsundet. 

Tid: Tisdag 26 april, klockan 18.00.

Plats: Stadsbyggnadsförvaltningen, Midgårdsvägen

Medverkande:
Cecilia Bergenudd, projektledare stadsbyggnadsförvaltningen
Anna Henriksson, miljö- och byggnadschef
Robert Fredriksson, byggnadsinspektör
Thomas Parvin, chef serviceenheten barn- och utbildningsförvaltningen
Stefan Thörnlund, förskolechef
Helena Muotka, områdeschef socialförvaltningen
Märta Törgren, rehabiliteringsassistent stödboende