Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Meritvärdet fortsätter att stiga för eleverna i Luleå

I rapporten Öppna jämförelser Grundskola 2016 beskriver Sveriges Kommuner och Landsting kunskapsresultat på kommun- och riksnivå. När resultaten från 290 av landets kommuner är sammanställda visar det sig att det fortsätter att gå bra för eleverna i Luleå.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) redovisar i rapporten Öppna jämförelser att 87 % av alla elever i grundskolans årskurs 9 klarar målen i alla ämnen (jfr med riket 77 %). Meritvärdet för eleverna i Luleå har ökat till 233,9 att jämföra med det nationella resultatet som uppgår till 224,7. Andelen elever i Luleå, som är behöriga till gymnasiets yrkesprogram uppgår till 92 % (jfr riket 86 %), en minskning med 2 procent från föregående år.

Luleå kommun har i år tappat placeringar i den ranking, som bygger på det sammanvägda resultatet i Öppna jämförelser, från 30:e plats förra året till plats 51. Av de tjugo första placeringarna är 13 av 20 kommuner nya jämfört med förra året.

Öppna jämförelser Grundskola 2016länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

– Luleå kommun har genom åren har haft goda resultat i jämförelse med nationen och det känns bra att konstatera att våra elever fortsätter att prestera bra kunskapsresultat, säger skolchef Karina Pettersson-Hedman. Vi har ett gott systematiskt kvalitetsarbete med tydliga mål och aktiviteter, uppföljningar och analyser, som säkerställer att vi gör de rätta prioriteringarna för ett fortsatt gott resultat.

Orsakerna till att Luleå i år återfinns längre ner på rankinglistan beror till en del på de förändringar som har gjorts i beräkningarna, som ligger till grund för det sammanvägda resultatet. Bland annat att resultat i årskurs 6, där Luleås elever presterar bra, inte räknas in i årets sammanvägda resultat till skillnad från i Öppna jämförelser - Grundskola 2015.

Kontaktperson
Verksamhetsutvecklare åk 7- 9, Ann Isaksson Pelli, mobil 070 - 609 36 70
Barn- och utbildningsförvaltningen, Luleå kommun