Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Fortsatt förbättring av tryggheten i Luleå

Tryggheten i Luleå har utvecklats positivt sedan 2006. Det visar resultatet av den senaste trygghetsmätningen. Luleå kommuns resultat år 2016 är ett av de bättre värden som en kommun noterat i Sverige.

Plats: Råneå, torget Råneå centrum (vid dåligt väder Medborgarkontoret!)

Tid: fredag 22 april kl. 10.00

Sedan 2006 då mätningarna började göras i Luleå har tryggheten förbättrats för varje mättillfälle. Undersökningen berör utemiljö, utsatthet för brott, oro för brott och förtroende för polisen.

Alla bostadsområden i Luleå utom ett är idag tryggare än vid någon tidigare mätning. I Råneå har en negativ utveckling tydligt brutits och samhället upplevs nu som tryggt.

Välkommen till presskonferens om trygghetsmätningen!

Medverkande:

Carina Sammeli (S), sammankallande i trygghets- och folkhälsorådet

Nina Berggård (V), trygghets- och folkhälsorådet

Stefan Ström, polis, trygghets- och folkhälsorådet

Peter Henriksson, områdesgruppen i Råneå

Frida Pettersson, fritidsgården i Råneå

Barbro Müller, folkhälsostrateg, Luleå kommun

Kontaktperson: Barbro Müller, Samhällsutvecklingskontoret, 070-529 44 54, barbro.muller@lulea.se