Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bengt Jonsson slutar som förvaltningschef

Bengt Jonsson, chef för stadsbyggnadsförvaltningen, har beslutat att lämna Luleå kommun för ett nytt uppdrag.

Bengt Jonsson slutar som förvaltningschef den 15 maj och hans anställning vid kommunen upphör den sista maj. Därefter övergår Bengt Jonsson till en tjänst som vd och delägare i företaget eMaintence365 som arbetar med analyslösningar och beslutsstöd för drift och underhållsverksamhet.

Malin Lagervall, avdelningschef inom stadsbyggnadsförvaltningen, går in som tillförordnad förvaltningschef från och med den 16 maj.

Arbetet med att rekrytera en ny förvaltningschef startar inom kort.

Kontaktperson
Mikael Lekfalk, kommundirektör, 070-650 54 10