Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

LTU-studenter kan underlätta rekryteringen av lärarvikarier

Det är svårt att hitta vikarier till grundskolan och gymnasiet i till exempel matematik och naturvetenskap. Nu finns möjlighet att lösa vikariebristen med hjälp av studenter från Luleå tekniska universitet.

Teknologkåren, i samarbete med Luleå kommun och Stadsöskolan tar gemensamt ett initiativ till att fylla på kommunens vikariepool.

– Vi vill ta tillvara högskolestuderande ingenjörer med kompetens inom just matematik och naturvetenskap vilket kan ge god effekt på många sätt, förklarar verksamhetsutvecklare Susann Johansson. Antalet vikarier i skolan ökar samtidigt som studenterna ökar sin pedagogiska kompetens genom att vikariera som undervisande lärare.

Ett rekryteringsevent kommer hållas den 12 april, i sal D770 klockan 10.00 på LTU. På plats finns Teknologkårens representanter tillsammans med elever från Stadsöskolan och kommunala tjänstemän.

Plats: Luleå tekniska universitet, D-huset, sal D770
Dag: tisdag 12 april
Tid: 10.00

Kontakt
Matematikutvecklare Lena Heikka, Barn- och utbildningsförvaltningen,
0920 - 45 33 34
Simon Persson, Teknologkårens ordförande,
070-686 25 88