Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

 Avtal klart med BDX för nya Kronanområdet

Luleå 2016 03 17

Nu står det klart att det blir BDX som vunnit upphandlingen gällande utbyggnaden av den kommunala infrastukturen av Kronandalen, Luleås nya storsatsning på bostadsbyggande i kommunen.

– Att vi inom BDX har fått uppdraget känns naturligtvis väldigt bra och vi ser fram emot byggstarten till våren. Vi kommer att ansvara för uppbyggnad av gator, parker, vatten och avlopp och jag är helt övertygad om att vi tillsammans med Luleå Kommun och övriga intressenter kommer att skapa grunden för ett nytt bostadsområde som vi alla kan känna stolthet för, säger Björn Lindbäck, affärschef entreprenad, BDX.

– Det känns fantastiskt att vi nu inom kort kan börja bygga den nya stadsdelen i Luleå, säger Jesper Klefsjö, avdelningschef - investering, Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun.

I och med att avtalet undertecknats innebär det att arbetet med det nya bostadsområdet på Kronan fortsätter som planerat. Nu pågår arbetet för fullt med detaljprojektering och en byggstart av den kommunala infrastukturen till det nya kedjehusområdet som ska byggas nedanför Lulsundsberget står först på tur.

Läs mer på sidan om Kronandalen.