Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressinbjudan: Förslag på hur kommunens fastigheter i Svartöstaden ska hanteras

Välkommen till en pressträff där vi berättar mer om förslaget.
Tid: Torsdag 10 mars 2016, kl. 11.00
Plats: Folkets hus Blackis, Svartöstaden

Stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram ett förslag till handlingsplan gällande fyra av kommunens bostadsfastigheter i Svartöstaden. Ärendet tas upp på stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott den 17 mars, och det slutliga beslutet tas i kommunstyrelsen under våren.

Medverkar gör:
Lenita Ericson, stadsbyggnadsnämndens ordförande
Malin Lagerwall, avdelningschef Stadsplanering, stadsbyggnadsförvaltningen

För frågor om pressträffen:
Eva Sundgren, kommunikatör stadsbyggnadsförvaltningen, 070-338 96 95