Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Pressinbjudan: Utvecklingsplan Hertsön/Lerbäcken

Luleå kommuns Vision 2050 ska omsättas i verklighet i alla stadsdelar och samlande byar i Luleå. Det sker med hjälp av utvecklingsplaner. På Hertsön/Lerbäcken startar ett av de första utvecklingsplanearbetena.

Utvecklingsplanen ska peka ut de områden där arbete behöver göras för att Hertsön/Lerbäcken ska bli ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart bostadsområde. För Hertsön och Lerbäcken handlar det om fokus på barn och unga, att utveckla demokratin, bostäder och många andra frågor. Arbetet med utvecklingsplanen ska genomsyras av de tre hållbarhetsbegreppen och göras i dialog med invånarna.

Välkommen till en pressträff för att lyssna på vad arbetet handlar om och vad som kommer att hända! Under mötet deltar politiker, projektledare och delprojektledare för utvecklingsplanen samt personer som arbetar på området.

  • Tid: Torsdag 25 februari kl. 10.00
  • Plats: Mötesplats Hjärtpunkten, Hertsö centrum, Hertsötorget 28
  • Kontaktperson: Maria Strömgren, folkhälsostrateg, samhällsutvecklingskontoret: 0920 – 45 49 96

Välkommen!

Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande