Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Nyproduktion, EU-projekt, nattbussar

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade 35 ärenden idag. Bland annat 14 ansökningar om medfinansiering eller projektbidrag.

Krav på nyproduktion vid försäljning

Även för den kommande försäljningen av 1 400 lägenheter från Lulebo krävs att köparen förpliktar sig att bygga hyreslägenheter vid köp av större bestånd. Dessutom ska köparen upplåta en del av lägenhetsbeståndet i Luleå till Luleå kommun samt att hyreslägenheterna förmedlas till väsentlig del av den kommunala bostadsförmedlingen. Kommunfullmäktige ska ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att ingå avtal enligt dessa krav.

Föregående försäljning av 1 600 Lulebo-lägenheter var kopplat till kravet att köparen Rikshem bygger 560 lägenheter de kommande sju åren. Bakgrunden är rådande bostadsbristen.

Samlat grepp kring EU-projekt

För att bättre kunna stötta kommunen med externa finansieringsmöjligheter ska en EU-strateg anställas. Finanseringen av tjänsten på 2,2 miljoner kronor under perioden 2016-2018 går via strategiska utvecklingsmedel.

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade sammanlagt 14 ansökningar om medfinansiering eller projektbidrag.

Strukturfondsprojektet Green North som är ett samarbete mellan Umeå universitet och Luleå tekniska universitet beviljas 600 000 kr under 2016-2019. Projektet kostar sammanlagt 16,4 miljoner kronor och ska forska i nya metoder för avfallsåtervinning.

För att undersöka möjligheten till att införa e-sport i Norrbotten beviljas 300 000 kr till Snowgarden AB. Elektronisk sport är ett samlingsnamn för spel och tävlingar på datorer eller spelkonsoler. E-sport växer stadigt och lockar besökare och tittare i stor omfattning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljade vidare medel till följande projekt:

 • Ung Scen norr 2016 (150 000 kr)
 • Förstudie Industri 4.0 i Övre Norrland (100 000 kr)
 • Nawruz, det persiska nyåret (35 000 kr)

Avslag till:

 • LTU biosyngas (500 000 kr)
 • Pop-up Teater (150 000 kr)
 • Visit Arctic Europe (101 500 kr)
 • Politikerdagarna i norr (40 000 kr)

Försök med nattbussar

Ett försök med nattbussar till Bergnäset och Hotell Nordkalotten ska införas efter att kommunfullmäktige fattat beslut. Försök med nattbussar till Bergnäset har funnits förr men resandet har varit för lågt för en permanent busslinje. Men efter att studenter har flyttat in till Hotell Nordkalotten finns det en ökad efterfrågan. Försöket med nattbussarna ska omprövas redan till hösten 2016 och vidare inför 2017.

Ett medborgarförslag om kollektivtrafik till Hertsölandet/Lövskär avslogs. Underlag till en busslinje är för liten. Arbetsutskottet avslog även ett medborgarförslag som syftade till att få människor att välja buss istället för bil, exempelvis genom att sänka priset.

Kommunalt naturreservat Kallaxheden

För att delar av Kallaxheden ska kunna bli ett kommunalt naturreservat måste detaljplaner för Granudden och Trollnäs/Trolltjärn upphävas. Det gäller ungefär sex hektar skogsområde väster om Granuddens båthamn på Bergnäset samt 14 hektar skog söder om badplatsen Trolltjärn. Luleå kommun gör tillsammans med länsstyrelsen en översyn över hela Kallaxhedens skyddsbehov. Syftet är att ombilda det nuvarande statliga naturreservatet till ett eller flera kommunala naturreservat. I dagsläget finns 31 naturreservat inom Luleå kommun varav till exempel Ormberget-Hertsölandet är ett kommunalt reservat.

Bland övriga ärenden:

 • 600 000 kr till Musikens Makt 2016
 • 400 000 kr anslås från strategiska utvecklingsinsatser som projektstöd för arbetet med utvecklingsplaner
 • 300 000 kr till körfestivalen Singing People Together
 • 100 000 kr till Luleå Business Award
 • 42 000 kr anslås till Luleå konståkningsklubb för föreställningen Av Hjärtats lust. 55 500 kr till barn- och utbildningsförvaltningen för att skolelever ska kunna delta i arrangemanget

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S) kommunstyrelsens ordförande 070-641 55 54