Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Försörjningsstödstagare får arbete i Luleå kommun

Luleå kommun anställer 30 personer per år under två år (totalt 60 personer) som i dag är beroende av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Personerna kommer att få sina anställningar inom Luleå kommun-koncernen. 

I Luleå kommuns välfärdsredovisning från år 2012 framgår att långvarig arbetslöshet påverkar hälsan negativt på många sätt. Det kan bidra till nedsatt fysisk och psykisk hälsa och sämre levnadsvanor.

— Människor växer av att ha ett arbete och målet är att underlätta för dem att kunna stanna kvar på arbetsmarknaden, säger Lars Sandström, avdelningschef vid arbetsmarknadsförvaltningen.

— Vår uppgift är att göra allt vi kan för att de ska få ett jobb och minska utanförskapet, säger Monica Johansson, sektionschef vid försörjningsstöd.

Satsningen som Luleå kommun gör har tidigare genomförts i Sigtuna och Sundsvall med stor framgång.

Kontakt

Lars Sandström, avdelningschef arbetsmarknadsförvaltningen, 0920-45 32 15, lars.sandstrom@amf.lulea.se

Monica Johansson, sektionschef försörjningsstöd, 0920-45 44 35, monica.johansson@soc.lulea.se