Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Kvällens startmöte för utvecklingsplan Råneå med omland ställs in

Det planerade startmötet för utvecklingsplan Råneå med omland som var tänkt att hållas ikväll tisdag 9 februari är inställt. Anledningen är att vi förstår att fokus till stor del kommer att hamna på skolfrågan.

Barn- och utbildningsnämnden kommer att fatta beslut om Framtidens skola den 22 februari. Sedan ska ärendet hanteras av kommunfullmäktige. Processen för Framtidens skola pågår och det är viktigt att utvecklingsplanen för Råneå med omland får ha sin egen process.

Ett nytt möte för utvecklingsplan Råneå med omland kommer att hållas den 11 april.

Löpande information om utvecklingsplan Råneå med omland publiceras på www.lulea.se/utvecklingranea

 

Maritha Meethz, kommunfullmäktiges ordförande