Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Legionella på vård- och omsorgsboenden

Luleå kommuns miljö- och byggnadsförvaltning har i stickprovskontroller funnit förhöjda värden av legionella vid tolv vård- och omsorgsboenden. 

Luleå kommun har vidtagit följande åtgärder:

  • Alla vattenledningar ska spolas igenom.
  • Kontrollera att det är rätt temperatur i vattnet.
  • Genomgång av duschslangar och munstycken.

– Legionella finns alltid i vatten och går aldrig att få bort helt men det ska vara i acceptabla nivåer, säger Jakob Pettersson, miljöinspektör i Luleå kommun.

– Det är ingen fara för våra äldre på boendena, det är inte farligt att dricka vattnet och det smittar inte mellan personer, säger Gabriella Sjöström, verksamhetschef för vård och omsorg i Luleå kommun.

Provtagning sker löpande vid alla vård- och omsorgsboenden tills legionellan är i rätta nivåer.

Följande vård- och omsorgsboendena har förhöjda värden: Antnäs, Baldersgården, Bergstaden, Bergviken, Forsbacka, Fyren korttidsboende, Lulsundet, Midskogen hus A, Sundsgården, Ängsgården, Örnen hus A och C.

Kontakt
Gabriella Sjöström, verksamhetschef för vård och omsorg, 0920-45 52 10, gabriella.sjostrom@soc.lulea.se
Mikael Wänstedt, chef för fastighetsavdelningen, 070-615 49 48, mikael.wanstedt@lulea.se
Jakob Pettersson, miljöinspektör, 0920-45 44 11,
jakob.pettersson@lulea.se