Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå kommun offentliggör sina upphandlingar över 100 000 kr

Från och med 2016 publicerar Luleå kommun sina upphandlingar över 100 000 kr på lulea.se

Det innebär att det blir enklare för företagen att få information om vilka varor, tjänster och entreprenader som kommunen är i behov av.

Förhoppningen är att kommunen kan sänka sina inköpskostnader och verka för ett förbättrat företagsklimat med en bestående marknad och väl fungerande konkurrens.

- I och med de nya riktlinjerna för hållbara inköp gör vi även de mindre upphandlingarna tillgängliga för näringslivet. Jag hoppas att detta bidrar till att Luleås lokala företag i större utsträckning deltar i våra upphandlingar och har möjlighet att vinna kontrakt, säger Emma Breheim, inköpschef.

Kommunen arbetar för ett bättre företagsklimat i Luleå genom att bland annat stödja de lokala företagen att bli bättre anbudsgivare till offentlig sektor, en marknad som omsätter 500-800 miljarder kronor per år i Sverige. Luleå kommuns inköp uppgår till närmare 2 miljarder varje år.

- Vi tror att de mindre upphandlingarna kan vara värdefulla genom att fler företag blir intresserade av att lämna anbud till kommunen och andra offentliga organisationer. Om fler av våra företag i Luleå kan göra affärer med offentlig sektor bidrar det till tillväxt i vår region, säger Emma Breheim.