Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Förändrad avgift i den kommunala hälso- och sjukvården

Socialnämnden i Luleå föreslår kommunfullmäktige att ändra avgiften i den kommunala hälso- och sjukvården från den 1 mars 2016.

Socialnämnden i Luleå föreslår kommunfullmäktige att ändra avgiften i den kommunala hälso- och sjukvården från den 1 mars 2016. Avgiften höjs från 125 kronor till 200 kronor i månaden och är baserad på landstingets avgifter.

Avgiften gäller den hälso- och sjukvård som kommunen ansvarar för och ges i det egna hemmet till personer som på grund av sjukdom inte på egen hand kan ta sig till en hälsocentral.

– Vi anpassar avgiften till landstingets taxor och vi kommer också fatta beslut att ingen avgift tas ut för personer som är 85 år och äldre, säger Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande.

Socialnämnden sammanträder fredag den 18 december klockan 8.30-13.00, Sunderby hotell och konferens, Sunderby folkhögskola.

Läs föredragningslistan.öppnas i nytt fönster

Kontakt

Margareta Bladfors Eriksson, socialnämndens ordförande, 070-269 36 39