Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Gode män och familjehem till ensamkommande barn

Luleå kommun söker gode män och familjehem till ensamkommande barn och ungdomar.

Luleå kommun kommer att ta emot 260 ensamkommande barn och ungdomar under 2016. Behovet av gode män och familjehem till barn och ungdomar som kommer utan föräldrar eller vårdnadshavare är stort.

En viktig uppgift som god man är att hjälpa till i kontakten med skolan, socialförvaltningen, Migrationsverket och andra myndigheter.

— Man måste ha möjlighet att vara ledig på dagtid för många möten med myndigheterna sker då, säger Inger Fältros Lundgren vid Överförmyndarnämnden som anlitar gode män.

Kontakt

Inger Fältros Lundgren, 0920-45 30 84, inger.faltros.lundgren@lulea.se