Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Medarbetarstipendium till modersmålslärare

Modersmålslärarna på barn- och utbildningsförvaltningens Flerspråkscentrum fick idag ta emot Luleå kommuns medarbetarstipendium för 2015.

Luleå kommun vill uppmuntra och premiera engagerade och motiverade medarbetare som är stolta över sitt arbete. Medarbetarstipendiet har därför instiftats för att synliggöra kvaliteten och det goda arbetet som utförs i kommunens verksamheter. Årets stipendium på 15 000 kronor delades ut vid dagens kommunfullmäktigemöte.

– Modersmålslärarna erbjuder undervisning i 23 språk och undervisar cirka 1000 barn och elever från förskola upp till gymnasiet. De gör ett fantastiskt arbete som är otroligt viktigt bland annat för de nyanländas möjligheter att nå skolans kunskapsmål. Stipendiekommittén var enig i sitt beslut, säger personalchef Birgitta Nilsson.

Stipendiekommitténs motivering:

"Modersmålslärarna på Flerspråkscentrum bidrar med stort engagemang till barns utveckling. Att eleverna får kommunicera på sitt modersmål ger trygghet och underlättar lärandet. Modersmålslärarna är en viktig resurs för Luleå kommuns integrationsarbete. Trots komplicerade arbetsförutsättningar lyckas de hitta en sammanhållning som stärker och utvecklar arbetsgruppen genom ett öppet och medskapande förhållningssätt.

Modersmålslärarna på Flerspråkscentrum är ett tryggt team med stolthet för sitt uppdrag.

Stipendiekommittén önskar Modersmålslärarna på Flerspråkscentrum lycka till i fortsatt arbete och ser dem som goda ambassadörer såväl för yrket som för Luleå kommun som arbetsgivare."

Stipendiet ska användas för aktiviteter i utvecklingssyfte. Totalt fick Stipendiekommittén in 15 nomineringar.

Kontaktpersoner
Birgitta Nilsson, personalchef, 0920-45 32 14
Jonas Edström, chef Modersmål Flerspråkscentrum, 072-578 22 84

Glada vinnare. Foto: Josette Kobylak.öppnas i nytt fönster