Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleå är Placebrander of the Year 2015

Karin Klockare Järlström, Karl-Henrik Dagman, Yvonne Stålnacke, Niklas Nordström och Anna Degerman

Luleå tillsammans med Yours kommunikationsbyrå vann igår utmärkelsen Placebrander of the Year för sitt koncept Original Luleå Story.

Luleå tillsammans med Yours kommunikationsbyrå vann igår utmärkelsen Placebrander of the Year för sitt koncept Original Luleå Story. Priset delades ut av Placebrander AB i Tidningshuset i Stockholm.

Luleå vann tävlingen med motiveringen:

För ett konsekvent och professionellt sätt att stärka bilden av en plats såväl internt som externt. Med fingertoppskänsla och finess går utvecklingen och marknadsföringen hand i hand. Internationella samarbeten, världskända etableringar och unika reseanledningar ramas in och sprids inifrån och ut på ett äkta sätt. Vinnaren är en förebild för platsmarknadsföring i hela Sverige.

– Vi är både stolta och glada över priset eftersom det är resultatet av ett mångårigt arbete där många har bidragit. Det är framför allt Luleåborna som är vinnare eftersom det är deras bilder av Luleå som vi har spridit vidare, säger Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun.

Det prisbelönta tävlingsbidraget innehåller hur Luleå har jobbat med konceptet Original Luleå Story de senaste åren. Tävlingsbidraget innehåller bland annat det första samarbetsprojektet med Austin City of Songs, Luleå Pride och kampanjen Alla hjärtans stad.

– Platsmarknadsföring är ett långsiktig arbete. Det gäller att jobba strategiskt, ha tålamod och en hel del mod. Luleå har varit trogna konceptet och det har gett goda resultat. Nu får vi dessutom ett pris vilket är ytterligare ett tecken på konceptets styrka och det är såklart jätteroligt, säger Karin Klockare Järlström, projektledare och delägare Yours kommunikationsbyrå.

Sedan 2011 har Luleå arbetat med konceptet Luleå Original Story. Det handlar om att låta Luleåborna vara ambassadörer för staden och att använda deras berättelser som kärnan i platsmarknadsföringen. Konceptet är skapat efter insikten att människor i allt större utsträckning söker efter stadens unika själ när de ska välja studie-, bostads-, företagsetablerings- eller bostadsort. Målet är att Luleå ska växa och bli fler människor och företag.

– Luleå är inne i en spännande tillväxtfas och förra veckan tog vi emot priset som Årets tillväxtkommun i Sverige 2015. Det är resultatet av ett gott samarbete mellan kommunen, näringslivet, universitetet och civilsamhället. En del i samarbetet är att vi tillsammans har tagit fram en varumärkesstrategi för Luleå som är grunden för konceptet Original Luleå Story, säger Yvonne Stålnacke kommunalråd Luleå kommun.

Juryn bestod av: Olle Wästberg, tidigare chef för Svenska Institutet, Charlotta Mellander, professor vid Högskolan i Jönköping och Julian Stubbs, driver konsultbolaget UP there, everywhere.

Om tävlingen:

Priset Placebrander of the Year premierar imponerande insatser inom platsmarknadsföring. Med platsmarknadsföring menas insatser som i någon form syftar till att stärka en plats varumärke och generera fler invånare, besökare, evenemang, investeringar eller etableringar. Priset delas ut av Placebrander AB, ett företag som sprider inspiration och kunskap kring platsmarknadsföring.

Karin Klockare Järlström, Karl-Henrik Dagman, Anna Degerman, Anton Norberg och Orskar Norberg Lundmark

Kontaktpersoner:

Anna Degerman, tillväxtchef Luleå kommun
Tel: 072-2343418

Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun
Tel: 070-6415556

Karin Klockare Järlström, projektledare Yours kommunikationsbyrå
Tel: 070-6281510