Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Budgetöverenskommelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet

Mer pengar till LLT, cykelvägar och fristad till en förföljd kulturarbetare: Det är de tre punkterna i årets budgetöverenskommelse. Luleå kommun ska ge en förföljd författare eller konstnär en fristad. Kulturnämnden får 400 000 kr i ökat anslag för fristadsverksamheten.

 -Överenskommelsen är en viktig del i samarbetet för Luleås fortsatt hållbara utveckling. Vi var ganska snart överens om Luleås ansökan för fristaden. Yttrandefriheten är ingen självklarhet i många länder, säger Yvonne Stålnacke, kommunstyrelsens ordförande.

- Det är jätteroligt att Luleå vill bli en del av de svenska fristäderna. Det handlar ytterst om stöd för yttrandefriheten och om stöd för kulturarbetarens roll i rätten att uttrycka sig, förklarar Jan Nyberg, gruppledare för Miljöpartiet.

Initiativet till fristadsverksamheten kom från två håll. Utöver att Miljöpartiet hade det i sin valplattform finns det två medborgarförslag (Peo Rask, Nils Harnesk). Det avslogs i november 2014 på grund av en rättslig prövning där Gävle kommuns beslut att erbjuda fristad överklagades. I mars bestämde Kammarrätten i Sundsvall att det inte strider mot kommunallagen när en kommun erbjuder fristad för en förföljd kulturarbetare.

Förslaget är nu på kulturnämndens beredning för beslut i första instans för att slutligen godkännas i kommunfullmäktige. Därefter ansöker Luleå kommun hos nätverket International Cities of Refuge Network (ICORN) om medlemskap. Idag är 17 städer och regioner i Sverige fristäder, i hela världen finns sammanlagt 53 fristäder.

Mer information om fristad:

International Cities of Refuge Network http://icorn.org/länk till annan webbplats

http://www.kulturradet.se/sv/Handbok-for-fristadsforfattare/Fristaden/länk till annan webbplats

Budgetöverenskommelsen i korthet:

  • 10 miljoner kronor till investeringar i cykelvägar (2 mkr 2016, 4 mkr 2017, 4 mkr 2018)
  • 6 miljoner kronor i ökat driftbidrag till LLT, fortsatt ökat turtäthet, på linjerna 9 och 10 Centrum-Mjölkudden-Storheden samt linje 7 Centrum-Klintbacken-Porsön
  • 400 000 kronor till kulturnämnden för fristadsverksamhet

Kontaktperson:

Yvonne Stålnacke (S), ordförande kommunstyrelsen 070 641 55 56

Jan Nyberg, gruppledare Miljöpartiet 070-672 01 11