Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Finansiering klar för nästa steg i projekt Malmporten

Luleå Hamn och Sjöfartsverket har fått ett glädjande besked. EU medfinansierar projekteringen av Malmporten med 777 000 euro. Det gör det möjligt att fortsätta arbetet med en breddning och fördjupning av farleden till Luleå.

Luleå hamns viktigaste framtidsfråga är projekt Malmporten. En ny djupkaj och muddring av farleden är nödvändigt för att större fartyg ska kunna anlöpa hamnen. Det ger förutsättningar för hela regionen, inte minst gruv- och stålindustrin, att ha konkurrenskraftiga och miljövänliga transporter till sina kunder i Europa.

I maj godkände kommunfullmäktige att Luleå kommun medfinansierar projektet med 7,5 miljoner kronor, under förutsättning att man även får finansering av EU. Nu är det klart att NDPTL (Northern Dimension Partnership on Transport and Logistics) bidrar med 777 000 euro för att göra projekteringen av kaj och farled.

– Ett mycket glädjande besked. Detta visar att vårt goda samarbete med North Sweden-organisationen och våra relationer till Bryssel ger resultat, säger kommunalråd Niklas Nordström.

– Det var ett besked vi hoppats och väntat på. Vi kan fortsätta arbetet med att bli Europas modernaste hamn och kunna erbjuda våra kunder de bästa och effektivaste logistiklösningarna. Malmporten kommer att få stor betydelse för hela regionen, säger en glad Henrik Vuorinen, vd Luleå Hamn.

Totalt beräknas hela projektet kosta runt tre miljarder kronor, varav muddringen går loss på närmare två miljarder.

Kontaktpersoner
Henrik Vuorinen, vd Luleå hamn, 070-358 21 60
Niklas Nordström, kommunalråd, 070-497 36 62