Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Bra betygsresultat för eleverna i Luleå Gymnasieskola

Rapporten ”Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2015, som SKL publicerar idag, redovisar att sammantaget ligger Luleå Gymnasieskola en bit över riksgenomsnittet. Betygsresultatet är bra, särskilt för högskoleförberedande program.

Rapporten ”Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2015” är den åttonde i ordningen där Sveriges Kommuner och Landsting jämför resultat och resurser mellan kommuner för att stimulera till lokala analyser och skolutveckling.

Andelen av elever som når grundläggande behörighet inom tre år är för högskoleförberedande program i Luleå gymnasieskola 76 % vilket motsvarar rikssnittet. Yrkesprogrammens andel är 41 procent, vilket trots allt är en bra siffra i jämförelse med rikssnittet. Betygsresultatet är bra, särskilt för högskoleförberedande program (och för avgångselever vårterminen 2015 är det ännu bättre: 14,9) vilket placerar Luleå gymnasieskola högt upp i rankningen.

– Värdena för Luleå gymnasieskola bekräftar den bild vi har tagit fram via våra egna uppföljningar i det systematiska kvalitetsarbetet. Våra resultat är tämligen goda överlag och vi placerar oss en bit över rikets genomsnitt, säger Stefan Wikén, utvecklingsledare vid Luleå Gymnasieskola.


Luleå

Riket medel

Riket median

Examen inom 3 år

67 %

62,3 %

60,2 %

Examen eller studiebevis inom 3 år

72 %

68,9 %

66,3%

Grundläggande behörighet inom 3 år

59 %

50 %

46,1 %

Grundläggande behörighet inom 3 år, högskoleförberedande program

76 %

73,5 %

75,2 %

Grundläggande behörighet inom 3 år, yrkesprogram

41 %

29,3 %

28,8 %


Till skillnad från tidigare år har SKL nu redovisat kommunala skolor i respektive kommun och inte utgått från elevernas folkbokföringskommun, vilket gör jämförelserna mer relevanta.

– Det är för oss glädjande att så stor andel av ungdomarna i Luleå väljer Luleå gymnasieskola i stället för andra alternativ, tycker Stefan Wikén, utvecklingsledare vid gymnasieskolan i Luleå. De som inte går i vår skola väljer vanligen en annan kommunal skola i Fyrkanten med vilka Luleå gymnasieskola har gemensam antagning. Det bekräftar bilden att Luleå gymnasieskola är en verksamhet med god kvalitet som lockar ungdomar.

Öppna jämförelser - Gymnasieskola 2015, SKLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontaktperson
Stefan Wikén, utvecklingsledare, Luleå Gymnasieskola
070-329 37 98