Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Handelspilot i Luleå blir förbild för svenska städer

Luleå kommun och Svensk Handel ingår ett samarbete för att utveckla en modell för stads- och platsutveckling med handel i fokus. Modellen är tänkt att bli applicerbar även i andra kommuner framöver.

Grundtanken är att om handeln får vara med från början i planeringen för stads- och platsutvecklingen kan en kommun utveckla gynnsamma förutsättningar för handeln. Med tydliga riktlinjer och spelregler kan en kommun få fler handelsetableringar i rätt lägen. Och för att en kommun ska vara tydlig krävs en samordning över förvaltningarna med en gemensam vision och planering.

- Handeln har en central roll att skapa hållbara attraktiva städer för både företag, invånare och besökare. Enbart i Luleå vaknar drygt 76 000 människor hungriga på mat, varor och nya upplevelser. Det privata och offentliga har en stor uppgift att gemensamt lägga det pussel som i allt från byggnation, infrastruktur och utbud svarar mot denna efterfrågan. Vi är därför väldigt glada över att tillsammans med Luleå utarbeta en modell för stads- och platsutveckling med handeln i fokus, förklarar Karin Johansson vd Svensk Handel.

Svensk Handel valde Luleå som en av sina pilotkommuner eftersom det finns ett redan etablerat samarbete mellan näringsliv och kommunens förvaltningar. En handelsutredning togs fram i våras och en handelsstrategi ska arbetas fram. Luleå kommun satsar på lokala utvecklingsplaner, där Luleå centrum ska få en utvecklingsplan som har fokus på mötesplatser, bebyggelse, handel och trafik.

 -Luleå kommun är mycket positiv till att utveckla samarbetet med Svensk Handel. Vi ser med spänning fram emot att bidra till att utveckla en modell för stads- och platsutveckling med handel i fokus. Det gäller inte bara att bygga bostäder utan att bygga en attraktiv stad med varierat handels- och nöjesutbud och service i toppklass, säger kommunalråd Niklas Nordström

Kommuner saknar handelstrategier

En färsk kartläggning från HUI research visar att tre av fyra svenska kommuner helt saknar en handelspolicy. Att ta fram en strategi för handelns utveckling i Luleå kommun är därför nästa konkreta steg i samarbetet med Svensk Handel.

 -Handeln är Luleås tredje största arbetsgivare och besökaren lägger i snitt en tredjedel av sin reskassa i handeln. Det finns alltså stor potential i den här kundgruppen - bara några fler procent besökare kan leda till fler sysselsatta, ökade skatteintäkter och ökad lönsamhet i handeln. Vi välkomnar samarbetet i pilotprojektet som kommer att stärka handeln och locka fler besökare till Luleå, säger Jenny Hellman vd på Visit Luleå.

Detaljhandeln i Luleå omsätter 5,3 miljarder kronor (2014). Det motsvarar en tredjedel av den privata konsumtionen. Totalt arbetar 2 408 Luleåbor i detaljhandeln.