Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Stipendiet för ett varmare, friskare Luleå

Luleå kommun söker nomineringar till Årets trygghets- och folkhälsoinsats. För femte året i rad vill kommunen belöna personer som har gjort något utöver det vanliga för trygghet och folkhälsa. Fullmäktigepresidiet överlämnar priset till vinnarna i januari månad. Prissumman är 5 000 kr för varje kategori.

Kategorier:

1. Årets folkhälsoinsats

Hälsa handlar om hur man mår fysiskt, psykiskt och socialt. Hälsan är inte jämlik, till exempel är hälsan sämre hos vissa grupper. Att göra en insats för folkhälsan kan vara att arbeta med friskvård eller att skapa möjligheter för människor att mötas och träffas. Att öka delaktigheten och inflytandet bland människor är också att arbeta för bättre folkhälsa.

Bland tidigare pristagare finns idrottsledaren Kari Jämsä, för att han har social gemenskap och kamratanda som en ledstjärna i sitt arbete.

2. Årets trygghetsinsats

Trygghet är att ha tillit till andra och att kunna röra sig fritt på gator och torg. Att jobba för ökad trygghet kan vara att verka för jämlikhet och inkludering och att arbeta emot brottslighet. Luleå kommun vill uppmuntra människors positiva arbete för att öka tryggheten i kommunen.

Bland tidigare pristagare finns Eva Forsberg och Ingri Vestin från Brottsofferjouren i Luleå, för sitt arbete med att stötta personer som utsatts för brott.

3. Årets tryggaste skolklass (åk 3-9)

En trygg skolklass skapar man tillsammans, eleverna och pedagogen. I klassen finns ett tillåtande klimat och alla frågor är bra frågor. Eleverna samarbetar och alla är med, oavsett olikheter. Om någon kränks tar man itu med det. Eleverna hjälper varandra att utvecklas både i lärandet och som kompisar. De förstår vad det innebär att leva i en demokrati och hur den fungerar.

Pedagogen använder olika metoder för att förmedla kunskaper. Pedagogens förhållningssätt för att skapa trygghet främjar undersökande frågor och egna initiativ hos eleverna.

Förra årets vinnare blev klass 6A på Porsöskolan, för att de tillsammans beskrivit sitt tillåtande klimat, där ingen lämnas ensam och alla stöttar varandra.

Kommunen tar emot nomineringar fram till 31 oktober på sin webbplats.

Kontaktperson: Barbro Müller, samhällsstrateg folkhälsa, 0920-45 44 54, e-post barbro.muller@lulea.se