Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Inventering av 400 livsmedelsfastigheter i Luleå klar - nästan hälften saknar fettavskiljare

79 kommunala fastigheter och 102 privata verksamheter saknar eller har underdimensionerade fettavskiljare i sina storkök, restauranger och caféer. – Vi hoppas att alla förstår hur viktigt det är med en fettavskiljare för att inte det egna och kommunens avloppsnät ska stocka igen, säger Hendrik Visser, VA-Chef på Stadsbyggnadsförvaltningen på Luleå kommun.

79 kommunala fastigheter och 102 privata verksamheter saknar eller har underdimensionerade fettavskiljare i sina storkök, restauranger och caféer.

Detta innebär att risken för stock i avloppsrören, både i den egna verksamheten och som en följd av det, stock i det kommunala avloppsnätet, är extremt stor.

Rådet från kommunens VA - avdelning är att installera fettavskiljare eller uppgradera befintliga avskiljare för att inte drabbas av problem.
Redan vid servering av 25 portioner mat bör verksamheterna ha en fettavskiljare

Läs mer om inventeringen och vad som bör göras för att åtgärda problemen.

För mer information om inventering av fettavskiljare i Luleå kontakta:
Hendrik Visser VA-chef Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå Kommun
+4670 228 34 47
hendrik.visser@lulea.se
0920 45 50 84,
0920 45 44 44