Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Luleås kommundirektör slutar

Kommundirektör tillika VD Luleå kommunföretag AB Anne Karlenius har meddelat att hon kommer att avgå i pension och lämnar sin befattning under våren 2016.

Med anledning av detta kommer Luleå kommun att påbörja en rekrytering av ersättare. Kommunalrådet Yvonne Stålnacke ansvarar för rekryteringsprocessen. Rekryteringen kommer att ske i samråd med rekryteringsbolaget Mercuri Urval. Målsättningen är att ha en ny kommundirektör på plats i början av april 2016.

Yvonne Stålnacke, mobil 070 – 641 55 56
Kommunalråd och styrelseordförande Luleå kommunföretag AB