Denna nyhet är äldre än 6 månader och är kanske inte aktuell längre.

Information från Luleå kommun via SMS

Nu ökar Luleå kommun sin medborgarservice genom att införa en nya smidig teknik för servicemeddelande, så kallad UMS tjänst. Tekniken gör det möjligt att snabbt och enkelt få ut information via SMS på din mobiltelefon. Inledningsvis innefattar meddelanden information för planerade och oplanerade vattenavstängningar och vid otjänlig vattenkvalité.

Tekniken som heter UMS - Unified Messaging Systems - är ett system som automatiskt ringer ett inspelat talmeddelande till hushållens fasta telefon och/eller skickar ett SMS till mobiltelefonen. Tekniken kan specialanpassas för att användas till att skicka meddelande som berör enbart en fastighet, ett kvarter, bostadsområde eller en hel kommun. Detta gör att man vet att informationen man får är personligt riktad till mig och berör min vattenleverans.

Läs mer på vår webbplats om UMS

Kontaktperson för projektet med UMS är Bertil Suup Sektionschef avdelning Vatten & Avlopp Tfn: 0920 45 53 59 Tfn kundtjänst SBF: 0920 45 44 44

För övrig information kontakta: Eva Sundgren Kommunikatör Stadsbyggnadsförvaltningen Luleå 070 338 96 95 eva.sundgren@lulea.se